center
สวัสดีครับ Hatyai-Biz นำเที่ยววันนี้ ขอเชิญชวนท่านเยี่ยมชมพระพุทธมงคลมหาราช. ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงส์สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ หลายท่านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาจะสามารถมองเห็น ได้ในระยะไกล ซึ่งมีหลายท่านเช่นกันที่ยังไม่เคยขึ้นไปเยี่ยมชม และนมัสการ หากท่านได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพียงท่านขับรถขึ้นไปตามถนนเลียบตามเนินเขาขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านก็จะได้พบกับ ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานพร สร้างด้วยหินหยก สีขาว โดยคณะเทศมนตรี พ่อค้า ข้าราชการ ร่วมใจกันสร้างถวายในหลวง ที่ครองราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี
องค์พระโพธิสัตว์ ประทับเด่นอยู่ตรงกลางและล้อมรอบฐานด้วย พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์เล็กอีก ๙๐๐ องค์ ภายในอาคารยังมีเซียนประจำแปดทิศ เช่น ท้าววิรุฬหก ท้าววิรุฬปักษี ท้าวกุเวร
ภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็น บนลานองค์พระโพธิสัตว์
หากท่านขับรถขึ้นต่อไปทางด้านขวาตามป้ายที่ชี้บอกท่านก็จะเห็น องค์พระพุทธมงคลมหาราช หรืออาจจะเดินขึ้นไปตามบันไดเพื่อออกกำลังกายไปด้วยก็ได้
พระพุทธมงคลมหาราช เป็นพระพุทธรูปที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สร้างขึ้นในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ เพื่อ น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป พุทธลักษณะ ของพระพุทธมงคลมหาราช เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร โดยนำพุทธลักษณะ พระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร หรือพระประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มาเป็นแบบ หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ และถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สูง ๑๙.๙๐ เมตร รวมฐานสูง ๒๕ เมตร น้ำหนัก ประมาณ ๒๐๐ ตัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนาม พระพุทธรูปว่า "พระพุทธมงคลมหาราช" และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธมงคลมหาราช เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธรูป บนยอดเขาคอหงส์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ พิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ในพิธี เมื่อปี ๒๕๔๔ ได้มีการยกชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นประกอบ เป็นองค์พระพุทธมงคลมหาราช ณ บริเวณเขาคอหงส์ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ การดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูป ประจำนครหาดใหญ่ในครั้งนั้น ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น ๕๐ ล้านบาท รวมทั้งจัดซื้อที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยภูเขา และภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม ในเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ จากกาลเวลาที่ล่วงเลย ส่งผลให้องค์พระพุทธมงคลมหาราช เกิดการชำรุดเป็นรอยร้าวในบางจุด และตั้งแต่สร้างเสร็จ ยังได้รับ การบุทองเพียงบางส่วนเท่านั้น นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้ปรึกษา นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมีความรู้ด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งได้เชิญ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) และเจ้าหน้าที่ จากกรมศิลปากร พร้อมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ เพื่อบูรณะ และจัดหา งบประมาณ ในการหุ้มทองให้หมดทั้งองค์ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า โครงเหล็กในองค์พระพุทธมงคลมหาราช จำนวน ๑๖ ท่อน ต้องทากันสนิม เพราะเดิม ไม่ได้ทา ใช้เหล็กตันกับเหล็กกล้าทำฐานขึ้นมา แล้วหล่อคอนกรีต แล้วใช้ทองเหลืองเป็นชิ้นมาประกบที่พระเกตุ เจาะรูระบาย อากาศไว้ เมื่อฝนตกน้ำก็เข้าไปขัง จึงเกิดเป็นสนิม และได้เจาะรูตรงปลายนิ้วระบายน้ำ ในการบูรณะครั้งนี้ วิศวกรได้เสนอให้ เพิ่มจุดระบายน้ำ และส่วนที่เป็นคอนกรีตให้ใช้น้ำยากันซึม
 
Powerby ฉ 2007 www.hatyai-biz.com, All Rights Reserved.