วัดเขาปูน

mapkpวัดเขาปูนเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางออกไปจากนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตก สู่อำเภอ พรหมคีรี ด้วยทางหลวง หมายเลข 4016ระยะทางประมาณกว่า 20 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ขับสบายและเพลินใจ

road

ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และแนวเขามหาชัย

ราชภัฏ

แนวเทือกเขามหาชัยมุมมองจากถนนที่เดินทาง

มหาชัย

ทางขึ้นทางขึ้น1

ถึงอำเภอพรหมคีรี เลี้ยวขวาไปสู่วัดเขาปูน เมื่อไปถึงก็จะพบทางขึ้นเขามีบันไดชันสูงเพื่อไปยังเจดีด้านบนยอดเขาแต่ก่อนที่จะขึ้น
บันไดก็ควรจะสักการะ พระแก้วที่เป็นพระผู้ก่อสร้างวัดแห่งนี้กันก่อน

กุมภีกุมภา

ตรงบันไดทางขึ้นเราก็จะเจอรูปปั้นยักษ์ สองตนยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นอยู่ เป็นพี่น้องกัน ชื่อ กุมภา กับ กุมภี ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นยักษ์ที่ช่วยสร้างวัดแห่งนี้

บันไดบันได1
ทางขึ้นจะมีความชันมาก ท่านใดที่พาบุตรหลานไปด้วยต้องคอยระวังไว้ตลอดเวลา แต่ระยะทางก็ไม่ไกลมากนัก เมื่อขึ้นไปถึงเราก็จะเจอ เจดีย์ องค์ใหญ่ ประดิฐษฐานอยู่ด้านบน
เจดีย์

ภาพ1ภาพ2
ภาพ3ภาพ4
ภายในเจดีย์เราก็จะเห็นประวัติที่มาการสร้างของวัดแห่งนี้โดยเป็นรูปภาพ เรียงลำดับรายรอบอยู่ภายใน น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ5
ภาพวาดบนฝาผนังที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุด

รูปเจดีย์สร้างเจดีย์
สร้างเจดีย์2พระแก้ว
ภายใจเจดีย์ยังมีรูปปั้นพระแก้วประดิษฐานอยู่ภายใน ไว้สำหรับสักการะ บูชา อีกด้วย รอบๆเจดีย์ก็จะมีรูปปั้นของพระเจ้าตากสิน และรัชกาลที่ 5 ไว้สำหรับสักการะ เช่นกัน

วิว
ภาพแนวเทือกเขาหลวงเมื่อมองจากบนเจดีย์

พระเจ้าตาก
รัชกาลที่5ศรีมาลา