logo

สวนสัตว์สงขลา

Back to HOME

Songkhla Zoo

googlezoo
สวนสัตว์สงขลา อยู่ท่ามกลางขุนเขาและโอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลา บนพื้นที่ 911 ไร่ ติดแหลมสมิหลา มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานติณสูลานนท์ ตัวเมืองสงขลา และทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งอนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากทางใต้ของไทย นอกจากนี้ทางสวนสัตว์มีสถานที่ทำละหมาดสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไว้ให้บริการด้วย

zoo1เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น นายอำนวย สุวรรณคีรี ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรี รับผิดชอบควบคุมดูแล องค์การสวนสัตว์ได้มีนโยบายจัดตั้งสวนสัตว์ทั่วทุกภาค สำหรับภาคใต้ ได้คัดเลือกสถานที่ที่จังหวัดสงขลา บริเวณเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (บ้านสวนตูล) ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้ประกาศพระราชกฤษฎี การยุบสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2531

      โครงการสวนสัตว์สงขลา เป็นโครงการ 10 ปี โดยระยะแรกรัฐบาลให้เงินอุดหนุน 120 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2532-2541 มีสิ่งก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้ว คือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน อาคารสำนักงาน อ่างเก็บน้ำ เรือนเพาะชำ และสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ทยอย นำสัตว์ต่างๆ เข้ามาแสดงให้ประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้ชม เช่น สมเสร็จ กระจก อูฐ ลามา ยีราฟ หมี เสือ ชะนี กวาง ละมั่ง เก้ง นกสวยงาม เช่น นกแก้ว นกมาร์คอว์ นกคลาสโซวารี นกฟลามิง โก และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย

      สวนสัตว์สงขลา เริ่มเก็บบัตรผ่านประตูตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2541 เป็นต้นมาและทำพิธีเปิด อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2541 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องค์ประธาน ในพิธี

zoo5ในสวนสัตว์จะมีสัตว์มากมายให้ท่านได้ศึกษา รวมทั้งท่านสามารถหามุมพักผ่อน ในวันหยุดเพื่อผ่อนคลายความเครียดในวันสุดสัปดาห์ได้อย่างแน่นอน zoo6นอกจากนี้ท่านจะได้ชมการแสดงความสามารถของสัตว์เช่น แมวน้ำ นก และการให้อาหารเสือได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

ดูตารางเวลาการแสดงต่างๆ ได้ที่ http://www.songkhlazoo.com/activity.php

zoo7

การเดินทาง

  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอหาดใหญ่ หรือเข้าอำเภอเมืองไปอีกประมาณ 30

mapzoo

ท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องพารถส่วนตัวเข้าสวนสัตว์ เพราะภายในสวนสัตว์ยังมีรถนำเที่ยวภายในเพื่อความสะดวกสบายของผู้ท่องเที่ยว

zoo8

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก

http://www.zoothailand.org/songkhla/index_th.shtml องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.songkhlazoo.com/ สวนสัตว์สงขลา